תנועת "שיבת ציון"- רשת ת"ת אחר הצהריים

6.6 מיליון ₪

עלות תלמודי תורה בשנים 2018-2022

1.7 מיליון ₪

השתתפות שיבת ציון בשנים 2018-2022

420,000 ₪

השתתפות שיבת ציון לשנת 2023

הכירו את הילדים שלנו

תלמודי תורה לפי ישובים