מבני ציבור

יישובים המרוחקים ממרכזים עירוניים סובלים מתקציב מוניציפלי נמוך ומחוסר נגישות לשירותים בסיסיים, דבר המקשה על ההתפתחות, על בטחון התושבים ועל ההתנהלות היום-יומית.
עמותת שיבת ציון מסייעת במימון צרכים מוניציפליים שונים כולל בנייה ושיפוץ מבני ציבור.

מקווה נשים
מקווה גברים
מבנה ציבור
בית כנסת

יישובים חדשים וחוות