כולל אברכים בירושלים

כולל לאברכי חב"ד בשכונת רמות בירושלים, רובם ככולם מיד אחרי חתונה כהוראה הרבי מלובביטש. הכולל בראשות הרב משה וינר ולומדים בו כיום 15 אברכים. הנהלת הכולל דואגת לרווחתם של האברכים, וברוך ה׳ יש אברכים שכבר יצאו לשליחות לאחר הלימוד ומכוחו.

פרויקטים נוספים