מיזמי חינוך לצעירים

5.3 מיליון ₪

עלות מיזמי חינוך בשנים 2018-2022

2.25 מיליון ₪

השתתפות שיבת ציון בשנים 2018-2022

660,000 ₪

השתתפות שיבת ציון לשנת 2023