מבני ציבור

מבנים קהילתיים

5.6 מיליון ₪

עלות מבני ציבור בשנים 2018-2022

3.8 מיליון ₪

השתתפות שיבת ציון בשנים 2018-2022

500,000 ₪

השתתפות שיבת ציון לשנת 2023