"על שלושה דברים
העולם עומד
על התורה, על העבודה
ועל גמילות חסדים"

שיבת ציון – קרן חסד ישראלית

קרן שיבת ציון הוקמה באוגוסט 2017 במטרה לספק מעטפת תמיכה במגוון תחומי פעילות ברחבי הארץ ובמיוחד באזורי ההתיישבות החדשה ובפריפריה.  

לרוב אנחנו מטפלים במקרים שלא קיבלו מענה ממקור אחר.

הקרן מנוהלת על ידי מר ברוך מריאין ומעסיקה 5 עובדים בתפקידים שונים.

אחרי אלפיים שנות גלות אנו רואים ביישוב הארץ מחדש נס גלוי בו אנו זוכים לקחת חלק ומאמינים כי על ידי טיפוח קשרים משמעותיים בין יחידים וקהילות נוכל ליצור חברה תוססת, מחוברת ויציבה.

זוהי דרכינו להביע תודה לאנשים שקיבלו על עצמם להפריח את השממה ולשוב לדרכי אבות מתוך תחושת שליחות והקרבה למען כלל ישראל.

תחומי פעילות הקרן

קרן שיבת ציון משתתפת במגוון מיזמי צדקה חברתיים וחינוכיים, ובהקמת מבנים רב תכליתיים לשימוש הקהילה מתוך הבנת הצורך בביסוס ההתיישבות החדשה בארץ ישראל ובחיזוק הפעילות הקהילתית.

מבני ציבור:

הקרן מסייעת בגיוס כספים ושותפים לשם הקמת מבנים כגון מקוואות ומבני ציבור רב תכליתי לישובים אשר אין בהם אף מבנה לשימוש צרכי הקהילה וכן "פינות חמות" למנוחה וריענון עבור כוחות הבטחון ב35 ישובים.

מיזמי חינוך:

הקרן מספקת תמיכה חודשית למיזמי חינוך לילדים, צעירים וצעירות וכן מעניקה מלגות למוסדות לימוד שונים לפי צורך ויכולת במהלך השנה.

תמיכה בנזקקים:

  • הקרן מסייעת במתן תמיכה כלכלית למשפחות ויחידים בשעת משבר:

בין השאר קשישים, חולים, אלמנות ,יתומים, משפחות חד הוריות ועוד.

  • הקרן מספקת תלושי מזון לפי הצורך ומתגברת בתקופת החגים.
  • הקרן מספקת ציוד, מזון ומכשירי חשמל לחיילים בודדים ומנותקי קשר.